begeleiden van mensen op de werkvloer
 
Een ander kan de deur voor je openen, maar je moet zelf binnengaan.   Chinees gezegde
 

Coaching en supervisie

Resultaatgerichte ondersteuning

Coaching en supervisie zijn de algemene termen die ik gebruik voor begeleiding van mensen op de werkvloer. Coaching associeer ik met sport en een optimale prestatie neerzetten. In het bedrijfsleven hanteert men de term coaching voor een begeleidingstraject. In het onderwijs en zorgverlening hanteert men de term supervisie voor het procesgericht leren voor mensen die met mensen werken. Coaching en supervisie vanuit gestaltbenadering staat voor ervaringsgericht werken en is daarmee een krachtige methodiek die op de praktijk gericht is.

Er wordt steeds gewerkt aan wat men zelf inbrengt. Leidinggeven, samenwerken, motivatie, zelfstandigheid, nieuwe initiatieven, communicatie en natuurlijk conflicten zijn veelvoorkomende werkpunten. Omdat ik als coach buiten het team of zelfs buiten de organisatie sta, is er voldoende ruimte en veiligheid om de werkpunten openlijk en diepgaand te bespreken. Bewust en verantwoordelijk functioneren in de uitoefening van je beroep is steeds het belangrijkste doel.

Gestaltwerk is een procesbenadering en is daarom moeilijk controleerbaar. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en soms lijkt het over iets anders te gaan dan de oorspronkelijke vraagstellingen. Coaching en supervisie zijn echter niet vrijblijvend, de insteek is dat het functioneren, gedrag of houding van de medewerker zichtbaar verbetert. Gebruikelijk is dat er steeds een serie van tien gesprekken wordt afgesproken en dat er na zes gesprekken een terugkoppeling is naar de organisatie. Als blijkt dat de resultaten dan niet voldoende zijn kan de coaching zonder verdere kosten worden afgebroken.

www.oplijn.nl
 
© Hans Loeffen
BOVEN