een swingende teamdag
 
It don't mean a thing, if it ain't got no swing.
 

Teambuilding met trommels

Over samenwerken en communicatie

Een swingende teamdag moet leerzaam én leuk zijn. We gaan een dagje muziek maken met trommels, djembés en andere percussie instrumenten en soms gaan we zelfs dansen en zingen. Het is niet nodig om een instrument te kunnen bespelen, iedereen kan meedoen.

Samen muziek maken is het ultieme teamwork. Net als in andere teams spelen er in een muziekband vele groepsprocessen tegelijkertijd maar in de muziek is het resultaat hiervan direct hoorbaar. Bij de samenstelling van dit programma heb ik me laten inspireren door de jazz. We gaan het hebben over dirigeren, ondersteunen, samen oplossingen zoeken, over het ritme van een team, over de blues en naar elkaar luisteren. Allemaal zaken die een band tot een swingend geheel maken.

In de jazz is het gebruikelijk om jamsessies te houden. De muzikanten improviseren dan vrij op een thema. Er zijn bij zo'n sessie echter wel bepaalde regels. Wanneer men teveel binnen deze regels blijft dan krijg je een saaie sessie, veilig maar zonder verrassingen. Als men zich daarentegen te weinig aantrekt van de regels dan ontstaat er chaos. Het is de kunst om een juiste balans te vinden tussen de regels en het onbekende. Dit is spannend en opwindend hier ontstaan de meeste creaties en ideeën.

Globaal spelen er vier aspecten van samenwerking in een team. In elk team ligt de nadruk op één van die aspecten. Het marsritme symboliseert de discipline het beste. Het walsritme is veel speelser en in veel creatieve beroepen zal dit aspect de boventoon voeren. De Rock 'n Roll staat voor daadkracht en een gezongen canon voor onderlinge afstemming. Welk ritme heeft jullie team? Is het ritme vloeiend, strak of speels, chaotisch, lieflijk, zorgzaam, agressief of assertief? Loopt iedereen in de maat of zingt iedereen zijn eigen lied?

De lengte en de invulling van een workshop is niet steeds hetzelfde. Het wordt aangepast aan de vragen van het team. Een standaard workshop duurt twee dagdelen van elk drie uur.

www.oplijn.nl
 
© Hans Loeffen
BOVEN