functioneren in een team
 
 

Coaching voor managers

Balanceren tussen verschillende belangen

Coaching voor managers gaat over de dilemma's bij leidinggeven, over de inschatting wat op dit moment nodig is, over timing, over gevoelige punten, over de juiste verhoudingen tussen belangen en mensen, tussen doen en laten en nog duizend andere tegenstellingen. Leidinggeven is balanceren in situaties waarin verschillende belangen op elkaar inspelen en tegen elkaar ingaan. Het is net als fietsen, je weet waar je naar toe gaat maar je moet zorgen dat je niet teveel naar één kant helt want anders val je om. Je fietst anders bij rustig weer dan als er veel zijwind staat. Er bestaat geen 'goede' of 'beste' manier van leidinggeven, elke situatie is anders. Steeds moet bekeken worden wat op dit moment, in deze situatie het meest gepast is.

Een bekend dilemma is dat managers vaak in een tussenpositie zitten. Ze zijn onderdeel van de groep waar ze leiding aan geven én vertegenwoordiger van een managementteam. Dit is een continue geschipper tussen inspirerend leiding geven en strategisch denken. Een tussenmanager heeft de zorg voor het goed functioneren van het team én is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Coaching vanuit gestaltbenadering houdt in dat er niet zozeer bekeken wordt wat er in een bepaalde situatie gedaan moet worden maar hoe jij met deze situatie omgaat. Waar richt je je aandacht op, hoe beoordeel je datgene wat je waarneemt, wat voel je, wat denk je en wat doe je? Wat verwacht je en wat vermijd je?

Een belangrijk thema in coaching is de manier en timing van beslissingen nemen. Een goed besluit geeft richting, helderheid en rust aan een situatie. Een slecht besluit geeft onvrede. Je weet echter nooit van te voren of je besluit goed of slecht uitpakt, je neemt altijd een risico. Je kan niet iedereen tevreden stellen maar géén besluit nemen leidt tot verwarring en onzekerheid. Managers zijn efficiënt als ze door goede beslissingen het werk voor anderen lichter maken. Dit is niet alleen goed voor het bedrijf maar ook voor de manager zelf.

De coach fungeert vaak als advocaat van de duivel en frustreert je standaard opvattingen en handswijzen om het probleem tot in zijn kern bloot te leggen. Dan blijken de oppervlakkige onoplosbare problemen vaak een verhulling voor onderliggende dilemmas, angsten en twijfels. Als het werkelijke probleem helder is dan blijkt de oplossing vaak eenvoudig te zijn.

www.oplijn.nl
 
© Hans Loeffen
BOVEN