Depressie

Een levenscrisis met de potentie tot groei

De kern van een depressie is dat bepaalde behoeften chronisch niet vervuld worden. Het gaat dan niet om oppervlakkige behoeften maar om diepgewortelde verlangens naar liefde, erkenning en waardering. Deze behoeften stammen eigenlijk uit een periode dat we nog kinderen waren en dit nodig hadden als ondersteuning bij het opbouwen van ons eigen zelfvertrouwen. We verlangen dus eigenlijk naar een omgeving die geborgenheid biedt, die ons kan steunen, beschermen en verzorgen. In de psychologie wordt dit Holding genoemd, het ervaren van een veilige, verzorgende omgeving die je ondersteunt om jezelf te zijn. Dit ervaring van Holding is voorwaarde om je te kunnen ontplooien, om veilig uit te kunnen uit te reiken naar een geliefd persoon, in de kinderjaren is dit de moeder. Als een kind niet veilig kan uitreiken naar de moeder dan wordt het kind gefrustreerd in zijn wezenlijke behoefte aan contact. Het kind krijgt impliciet de boodschap dat hij niet de moeite waard is. Dit voelt als een pijnlijke afwijzing en om toch geaccepteerd te worden zal het kind extra zijn best doen om alsnog aan de verwachtingen van de ouders te voldoen. Het zet zijn eigen oorspronkelijke behoeften aan de kant en gaat zich gedragen zoals hij denkt dat zijn ouders graag willen: perfect, zorgzaam, ondernemend, bijzonder, slim, dapper, onopvallend, loyaal, eerlijk, rechtvaardig, grappig, sterk en/of beminnelijk . Later gaat men dit ook doen voor de partner, de baas, collega's, vrienden en kinderen. Nee zeggen is moeilijk. Men leeft dan niet voor zichzelf maar om bij anderen in de smaak te vallen. Dit is bij voorbaat onbevredigend. Veel mensen houden dit goed vol totdat ze er achter komen dat ze daarmee ook geen liefde krijgen en dan vallen ze alsnog in het gat wat depressie heet. Voor mensen met een redelijk stabiele persoonlijkheid duurt het lang voordat ze tot deze ontdekking komen. Ze komen dan in een zogenaamde midlifecrises. Voor mensen met een minder stabiele persoonlijkheid kan de depressie bij elke grotere tegenslag aan de oppervlakte komen, onbewust wordt dit ervaren als een herhaling van het kindtrauma waarbij men zich weer niet geliefd en waardeloos voelt. Er is een gevoel van: Hoe ik ook mijn best doe, het heeft toch geen zin meer.

Een depressie is dus eigenlijk een storing van de emotionele ontwikkeling naar volwassenheid. Je emotionele welzijn is nog grotendeels afhankelijk van de ondersteuning van anderen. Je bent dan niet vrij om je te je Zelf te ontplooien. Het vreet energie om alleen maar bezig te zijn met dingen die van anderen moeten. In de gestaltvisie is de motor achter een actief en zinvol leven een gevoel van opwinding, enthousiasme voor waar je mee bezig bent. Als je ergens mee bezig bent waar je warm voor loopt dan kost de activiteit je geen of weinig energie, je krijgt er energie van.

Om een depressie te lijf te gaan moet je op verschillende vlakken tegelijkertijd aan de slag:

  • Het naar boven halen oftewel bewust worden van onbewuste behoeften en verlangens.
  • De frustraties, schaamte, boosheid, machteloosheid, hopeloosheid, angst en verdriet over deze niet vervulde verlangens erkennen en daarna durven loslaten.
  • Je realiseren dat je verlangens naar Holding horen bij een kind en niet bij een volwassene.
  • Wegen zoeken om deze Holding in jezelf te vinden (eigenwaarde, zelfvertrouwen enz.)
  • Je ouders vergeven om hun tekortkomingen en jezelf om je reacties daarop.
  • Uitvinden wat je werkelijke behoeften van dit moment zijn op emotioneel, sociaal en spiritueel vlak en hoe je deze kan verwezenlijken.

P.s.

Bij een verlies van iets of iemand hoeft er nog geen sprake te zijn van een depressie. Dan is er sprake van rouw, een natuurlijk proces om verlies te verwerken. Rouw kan wel een aanleiding zijn.

Een depressie kan fysieke oorzaken hebben maar daar ga ik in mijn benadering niet van uit.

Gebruik van antidepressiva is vaak lastig is combinatie met psychotherapie. Deze medicatie dempt vaak de beleving van gevoelens terwijl we in therapie ons er meer van bewust proberen te zijn.

Mensen met een ernstige depressie met suïcideneigingen of een depressie als bijverschijnsel van andere ernstige psychiatrische problematieken adviseer ik om contact op te nemen met de GGZ. Mijn manier van werken is voor deze groep niet geschikt.


Gestalt relatietherapie Eindhoven
 
Levendigheid is een teken van goed contact en is een voorwaarde voor groei.
 
www.oplijn.nl
 
© Hans Loeffen
BOVEN