Voorwaarden en afspraken

De gang van zaken


Om bij mij in therapie te komen heb je geen doorverwijzing nodig. Je kunt direct bij mij aan de slag, ik heb geen wachtlijst.

Het eerste gesprek
In het eerste gesprek geef ik je eerst de gelegenheid om informatie te vragen over de therapie, daarna vraag ik wat de belangrijkste redenen om therapie te gaan volgen en ik stel een aantal vragen over je leven en achtergrond. Hierna gaan we aan de slag met de punten die je hebt aangereikt waardoor je pas echt een indruk krijgt van mijn werkwijze en aan het eind van deze sessie bekijken we of het al dan niet zinvol is om een volgende afspraak te maken.

Afspraken afzeggen
In verband met mijn planning is een afspraak een serieuze aangelegenheid. Je kan een gemaakte afspraak afzeggen of verzetten maar als je dit later doet dan twee dagen (48 uur) voor de afspraak dan verwacht ik dat je de sessie toch betaalt. Ook als je niet op een afgesproken sessie verschijnt dien je deze sessie toch te betalen. Als je in relatietherapie bent en een van de twee ziek is, bespreek dan even met mij of het zinvol is om alleen te komen. Bij noodgevallen, bel even op! Wellicht komen we dan tot een goede oplossing.

Zelf een verslag maken
Een manier om het effect van de therapie te vergroten is om telkens zelf een verslag te maken van de sessie en dit voor de volgende sessie naar mij op te sturen. Hierdoor ga je thuis door met je proces en door het verslag op te sturen geef je mij meer informatie over jou proces zodat ik je beter kan begeleiden. Bovendien heb je dan zelf een overzicht over het verloop van de therapie. Zie 'Richtlijnen voor een sessieverslag'

Afhaken bij een impasse
De eerste sessies zijn vaak interessant en bieden u nieuwe inzichten waarmee je direct vooruit kan. Daarna komt er soms een moment waarin je liever wilt stoppen. De kans is groot dat je in een impasse zit, je stuit dan op een frustratie of pijn die al lang dwarszit maar die je ook liever niet onder ogen wil zien. Je hebt dan misschien de neiging om af te haken terwijl er juist dan een wezenlijke verandering voor de deur staat.
De beste manier is om de impasse in de therapie aan de orde te stellen.

Aansprakelijkheid
Het doel van de therapie is om je te helpen meer helderheid (awareness) te krijgen in de interactie tussen jou en je omgeving zodat je hierin de meest optimale keuzes kan maken. Je bent als cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor je keuzes binnen en buiten de therapie. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de consequenties of gevolgen van deze keuzes.

Websites over gestalt
www.gestalt.pagina.nl
www.degestaltpraktijk.nl

Klachtenregeling
Als je ergens ontevreden over bent bespreek dat dan in eerste instantie met mij. Meestal vinden we dan wel eenmanier om hier uit te komen. Als dat echter niet lukt kun je een klacht indienen bij beroepsvereniging NBGT (www.nbgt.nl). Is de klacht dan nog niet op een voor jou bevredigende manier aangepakt kun je in hoger beroep gaan bij de RBCZ www.rbcz.nu.

Gestalttherapie en relatietherapie Eindhoven
www.oplijn.nl
 
© Hans Loeffen
BOVEN