Relatietherapie in een samengesteld gezin

Onzichtbare scheve verhoudingen

Een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie is een nieuw samengesteld gezin, stiefgezin, combinatiegezin, patchworkgezin, plusoudergezin of een nieuw gezin. Zo'n plusgezin kan allerlei vormen en samenstellingen hebben: fulltime, parttime, weekend, LAT-gezinnen, al dan niet met een co-ouderschap met een ex-partner. Een samengesteld gezin is altijd gecompliceerder dan een zogenaamd kerngezin. Het vergt van iedereen veel aanpassing. Kinderen bewegen zich wekelijks tussen twee gezinnen en/of krijgen te maken met verschillende gezinsculturen en regels. Stiefouders krijgen te maken met stiefkinderen waarvoor ze geacht worden te zorgen maar ze krijgen niet de erkenning van het echte ouderschap. Bovendien hebben een aantal mannen in zo'n situatie ook nog weinig of geen contact met hun eigen kinderen. Door deze en vele andere moeilijkheden is de kans groot dat een samengesteld gezin niet slaagt. Zestig procent van deze gezinnen loopt binnen zes jaar op de klippen.
Stiefouders, met name de stiefmoeders hebben aanvankelijk hoge verwachtingen, ze gaan ervan uit dat het nieuwe gezin op dezelfde manier zal functioneren als een kerngezin, dat de stiefgezinsleden vanzelf van elkaar gaan houden en zich gemakkelijk aan elkaar aanpassen. Op het moment dat men ziet dat de werkelijkheid anders is dan gedacht, ontstaan er gevoelens van teleurstelling, onveiligheid en verwarring. Sommige stiefouders betrekken alle moeilijkheden op zichzelf, gaan zich schuldig en gestrest voelen en worden over-verantwoordelijk. Anderen zijn gefrustreerd, gaan verwijten maken en worden snel boos. Beide houdingen zijn natuurlijk niet bevorderlijk voor een vreedzaam samenzijn.

Problemen binnen een nieuw samengesteld gezin zijn nooit helemaal op te lossen, er zal altijd sprake blijven van tegengestelde belangen en loyaliteitsconflicten. Het is wel mogelijk om deze problemen beter te leren hanteren. We maken meestal als eerste een schematisch overzicht van het nieuwe gezin; de structuren en de relaties met de exen. Uit welke situatie komen jullie? Hoe liggen de verantwoordelijkheden naar elkaar? Door deze en andere vragen te bespreken komen vanzelf onzichtbare scheve patronen naar boven. Ongelijkheid in geven en ontvangen, loyaliteitsconflicten, machtsongelijkheid en oneigenlijke rollen (bijv. ouder proberen te zijn van het kind van de ander). Beide partners hadden in het begin van relatie natuurlijk de intentie om er iets goeds van te maken maar, vaak al, na 2 of 3 jaar voelen een of beide partners zich moe en tekortgedaan. In de therapie is er aandacht voor deze inspanningen en intenties en krijgt iedereen daar de gepaste erkenning voor. Dan pas is er innerlijke ruimte om de manier van communiceren aan de orde te stellen en nieuwe afspraken te maken die recht doen aan de belangen van alle leden van het gezin en bevorderlijk zijn voor de sfeer van het geheel.


Gestalt relatietherapie Eindhoven
 
Een geslaagde ontmoeting is een afgeronde ontmoeting, een die geen rest onbehagen achterlaat.   Walter Kempler
 
www.oplijn.nl
 
© Hans Loeffen
BOVEN